Wel­kom bij B&D Cars in Beveren-Leie

Wel­kom bij B&D Cars in Beveren-Leie 

 • Ver­koop van alle auto­merken, oud en nieuw
 • Wagens voor elke smaak en elk budget
 • Aan­koop van gebruik­te wagens
Lie­ver wat meer luxe en comfort?

Lie­ver wat meer luxe en comfort? 

In ons gam­ma vin­dt u ook een hele reeks unie­ke wagens en hoge­re mid­den­klas­se­wa­gens van mer­ken als BMW, Audi en Mercedes-Benz.

more info’s

Voer­tu­ig zoeken

Wat is het juis­te type motor voor mij? 

Die­sel, ben­zi­ne of elek­trisch? Mis­schien wel een van de belan­gri­jks­te vra­gen om te stel­len bij uw aankoop.

Kies uw motor

Wel­kom bij B&D Cars

Sinds 2006 biedt B&D Cars u een rui­me keu­ze aan kwa­li­ta­tie­ve tweed­e­hand­s­wa­gens aan een scher­pe prijs. Al onze voer­tui­gen wor­den gron­dig nage­ke­ken en even­tue­le scha­de wor­dt vak­kun­dig gere­pa­re­erd. In 2014 ver­huis­den we vanuit onze vro­e­ge­re ves­ti­gin­gen in Dadi­ze­le en Gits naar onze glo­ed­nieu­we show­room in Ware­gem.

Kijk gerust even rond en ga op zoek naar uw droom­wa­gen.

Hulp nodig? Wij hel­pen u graag op weg! Neem nu con­ta­ct op!

Jon­ge tweedehandswagens

B&D Cars beschikt over een uit­ge­breid gam­ma jon­ge tweed­e­hand­s­wa­gens, zo goed als nieuw.

Beki­jk ons aanbod

Ver­koop

Alle types en merken

Wat u ook zoekt, B&D Cars heeft een oplos­sing voor u. Maak uw keu­ze uit meer dan 80 ver­schil­len­de wagens van alle model­len en prijs­ca­te­go­rieën. Wij spe­cia­li­se­ren ons in dege­li­j­ke Duit­se mer­ken en BMW’s. Nieuws­gie­rig? Kom gerust eens langs voor een proefrit!

Garan­tie

Met een gerust hard op weg

Al onze wagens wor­den ver­kocht met 1 jaar garan­tie via onze Zwits­er­se part­ner Real Garant in Sint-Niklaas. Wij hel­pen u meteen ver­der bij pech en repa­re­ren even­tue­le scha­de bij u in de buurt of in onze eigen garages.

Aan­koop

Wij kopen uw wagen

B&D Cars biedt een eer­li­j­ke prijs voor uw oude wagen. Die prijs wor­dt beïn­vlo­ed door een aan­tal fac­to­ren, zoals het auto­merk en type, de euro­norm, de kilo­me­ter­stand enz.

Heb je een vraag? Mail ons nu!

  Werkstatttermin

  [contact-form-7 404 "Niet gevonden"]

  Finanzierungsanfrage

  [contact-form-7 404 "Niet gevonden"]

  Probefahrt

  [contact-form-7 404 "Niet gevonden"]

  Wir vermitteln Ihnen Ihr Traumfahrzeug!

  [contact-form-7 404 "Niet gevonden"]

  Fahrzeugankauf

  [contact-form-7 404 "Niet gevonden"]

  Kontakt

  [contact-form-7 404 "Niet gevonden"]

  Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von essentiellen Cookies zu. mehr Informationen akzeptieren